COMUNICAT DELS CENTRES EDUCATIUS PER ORIENTAR LES FAMÍLIES EN RELACIÓ AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PER AL CURS 2021-2022

QUÈ SABEM?
En data 29 de gener del 2021 es va signar un preacord entre el Departament d’Educació, el Patronat de la Fundació Escola Diocesana de Navàs i l’Ajuntament de Navàs, perquè els centres educatius Sant Josep i Escola Diocesana de Navàs passessin a formar part de la xarxa pública de la Generalitat de Catalunya a partir del curs 2022-2023.

QUÈ DESCONEIXEM?
La concreció d’aquest preacord pot estructurar-se de maneres molt diferents i encara no hi ha cap decisió tancada.

QUAN I ON ES CONCRETARÀ EL QUE DESCONEIXEM?
Es constituirà una comissió de participació i consulta, amb persones dels diferents sectors de la comunitat educativa, que permetrà crear criteri i fer propostes per al futur model educatiu d’oferta pública de Navàs.

LA PREINSCRIPCIÓ PER AQUEST CURS
Aquest curs la preinscripció encara es farà a cadascun dels centre educatius i les famílies, tal com estableix la normativa, podran escollir el centre educatiu tenint en compte, entre d’altres, els seus projectes i propostes educatives. Per tant, els tres centres educatius donarem continuïtat, per al proper curs 2021-2022, als respectius projectes educatius i als equips docents que formen cada centre.

ELS CENTRES DAVANT EL PREACORD
L’objectiu de tots els centres educatius, representats pels seus equips directius, és treballar per la qualitat educativa per a tots i cadascun dels infants, adolescents i joves del municipi.

QUÈ S’HA FET FINS ARA?
Els centres educatius, a través de les seves direccions (directores i caps d’estudis), han iniciat unes trobades que els estan permetent conèixer-se i establir un espai de treball conjunt.

QUINA ÉS LA PROJECCIÓ PER AL FUTUR IMMEDIAT?
La intenció és que aquest espai de treball conjunt, al marge de la configuració final que es doni respecte al preacord, permeti:

  • analitzar i valorar aquells aspectes positius de cadascun dels projectes educatius dels centres del municipi,
  • identificar aquells punts de confluència entre projectes per poder establir situacions de col·laboració i participació conjunta, i
  • en funció de si el preacord tira endavant i de la seva concreció, treballar per un projecte educatiu de poble que reculli aquells elements compartits pels centres i aquells diferencials positius de cadascun d’ells.


Maria Alba Casellas Puig

Institut-Escola Sant Jordi

Montserrat Mollet Muntaner
Col·legi Sant Josep

Irene Vall Sala
Escola Diocesana de Navàs

Navàs, 26 de febrer del 2021Publicació original

COMUNICAT DELS CENTRES EDUCATIUS PER ORIENTAR LES FAMÍLIES EN RELACIÓ AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PER AL CURS 2021-2022
× +info?
%d bloggers like this: