CIÈNCIA OBERTA: PROMOCIÓ, SUPORT I AVALUACIÓ ( 2023 – 2024 ) – 202212003 – Estudis


Objectius i competències

El terme “ciència oberta” engloba una multitud de pràctiques que canvien la forma de fer recerca, amb l’objectiu que tot el cicle de la informació científica sigui més transparent, col·laboratiu i obert a la societat en conjunt. Aquestes noves pràctiques defineixen un entorn nou en què calen nous perfils per acompanyar el personal investigador i suposen haver de dissenyar nous procediments i d’organitzar les infraestructures necessàries. A causa d’aquest escenari canviant, hi ha una demanda creixent de formació i d’actualització del personal implicat en el suport a la recerca a la qual aquest curs vol donar resposta.

Objectius i competències

Objectius

– Organitzar i impulsar l’actualització dels serveis de suport a la recerca de manera coherent amb les noves demandes.
– Atendre consultes del personal investigador relacionades amb els mètodes de treball, la gestió de dades de recerca i la publicació de resultats coherents amb els principis de la ciència oberta.
– Dissenyar campanyes d’informació i accions de formació en ciència oberta adreçades al personal investigador.
– Analitzar els requisits vinculats a la ciència oberta en convocatòries competitives de recerca i en processos d’avaluació de la producció científica.
– Donar suport en la formulació de polítiques institucionals de ciència oberta.
– Avaluar el grau d’alineament d’una institució determinada amb la ciència oberta tal com es preveu en les polítiques i recursos de recerca d’institucions, governs, associacions i organitzacions internacionals.

Perfil i requisits d’accés

Perfil d’accés

Personal vinculat a l’àmbit de l’avaluació, el suport a la recerca i la gestió del coneixement en:
– Biblioteques universitàries i de recerca.
– Unitats de gestió en instituts, centres i infraestructures de recerca.
– Direccions de centres universitaris i de recerca.

Requisits i condicions d’accés

Preinscripció

Calendari

10/07/2023 15/09/2023Publicació original

CIÈNCIA OBERTA: PROMOCIÓ, SUPORT I AVALUACIÓ ( 2023 – 2024 ) – 202212003 – Estudis
A %d bloguers els agrada això: