Normativa

NORMATIVA GENERAL Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament

× +info?