Ajuts a empreses d’inserció per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social. Treball

Ajuts a empreses d’inserció per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social. Treball

Entitats beneficiàries: Les empreses d’inserció sociolaboral qualificades com a tal i que estiguin inscrites al Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya. L’import destinat a aquesta convocatòria és de 18,2M€ Les persones destinatàries de les actuacions son: Perceptores de la RGC