Català fàcil : curs bàsic per a catalanoparlants PDF

El CATALÀ FÀCIL vol ser un manual que, com diu el seu títol, faciliti l’estudi de la llengua catalana en un nivell bàsic (un nivell d’iniciació, elemental però sòlid). De fet, compta amb ja prop de trenta anys de rodatge i ha tingut una extraordinària difusió. Aquesta n’és la setzena edició.
La part pràctica del mètod és editada separadament en la carpeta titulada «Exercicis del català fàcil». Per als mestres i per als alumnes autodidactes hi ha disponible la «Clau» corresponent.
El curs de CATALÀ FÀCIL pot servir per a diferents finalitats didàctiques, com autoaprenentatge, preparació d’exàmens de nivell elemental ??per exemple, la prova B (o certificat intermedi) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (abans, de la Junta Permanent de Català)??, llibre de text, de consula, auxiliar o complementari.

Download Català fàcil : curs bàsic per a catalanoparlants free book PDF

Autor: Josep Ruaix I Vinyet
Pàgines: 144
ISBN: 9788498466416
Format: Epub, PDF
Mida de l’arxiu: 15,23 Mb

topcioslagteewhi7 Descàrrega gratuïta de llibres electrònics PDF, Kindle, epub, mobi, iPhone, iPad, Android 12padiGEigbe27Publicació original

Català fàcil : curs bàsic per a catalanoparlants PDF
× +info?
%d bloggers like this: