Carnet d’artesà/ana . Departament d’Empresa i Coneixement


Només tenen la consideració d’artesania aquelles activitats incloses dins el Repertori de famílies d’oficis artesans que comporten la formació, la creació, la producció i la transformació d’objectes.

El resultat ha de ser un producte artesà local, individualitzat i realitzat amb matèria primera natural o matèria industrial reciclada que combini la tècnica, la tradició i/o la innovació, i que en cap cas sigui susceptible d’una producció industrial, totalment mecanitzada o en grans sèries, per a la seva comercialització.

Els formularis de sol·licitud permeten realitzar en un document únic la presentació simultània de les sol·licituds de carnet d’artesà/ana, de distintiu de producte D’Artesania (D’A) i de distintiu per als establiments de venda d’artesania catalana. Per garantir que esteu fent servir la darrera versió en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta. La seva presentació manuscrita no s’acceptarà com a vàlida.Publicació original

Carnet d’artesà/ana . Departament d’Empresa i Coneixement
× +info?
%d bloggers like this: