Càritas Acull: Formació de primera acollida


Càritas Acull és un projecte finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE).

Es tracta dels Mòduls Formatius del Servei de Primera Acollida que s’imparteixen de manera online i gratuïta i que són d’utilitat en els processos d’estrangeria. Els mòduls d’acollida inclouen formació, acompanyament i certificació d’uns coneixements que facilitaran la vida i la feina a Catalunya de les persones nouvingudes.

La formació es divideix en quatre mòduls que cobreixen diferents competències: digital, coneixements lingüístics bàsics de la llengua catalana, coneixements laborals i d’estrangeria i coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.

Tots aquests mòduls es realitzen de manera virtual amb professorat especialitzat i una organització que permet seguir els cursos des de casa i en l’horari que li vagi millor a la persona que els cursa. Cada setmana,  entre els mesos de febrer i juny, comencen grups  en horari de mati i de tarda. També hi ha classe individual i suport personalitzat.

Aquests mòduls ofereixen informació valuosa sobre la llei d’estrangeria i sobre els requisits per regularitzar la situació administrativa a les persones nouvingudes; sobre els seus drets i deures en l’ambit laboral i social a Catalunya; i sobre la cultura, la societat i la historia de Catalunya.

Un cop es té el 75% d’assistència i s’hagi passat el test d’avaluació de coneixements, s’obté un certificat d’aprofitament i assistència que serveix per tramitar el Certificat del Servei de Primera Acollida en els ens locals. Aquest certificat és d’utilitat per a processos d’estrangeria com l’arrelament social, la participació en programes d’ocupació finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya com el Programa de Treball i Formació ACOL o per a l’adquisició de la nacionalitat, entre altres.

Coneix la història de l’Edbertha i el Kevin:Publicació original

Càritas Acull: Formació de primera acollida
× +info?
%d bloggers like this: