Caracterització de les pràctiques innovadores intervingudes per tic de professorat de postgrau:


a tu.

Dades:2019Resum:El present estudi s’ocupa de caracteritzar les pràctiques innovadores amb mediació de TIC a l’una de definir el perfil d’aquests subjectes que es qualifiquen com innovadors en el nivell de postgraus. Emmarcat com un estudi de cas, es desenvolupa a la Universitat de la Sabana localitzada a Colúmbia, al municipi de Chía, Departament de Cundinamarca. La població va incloure sis programes de mestratge amb els seus professors i estudiants, circumscrits a dues unitats que desenvolupen programes vinculats a l’àrea d’educació, pedagogia i TIC. Entre els propúsits, es va buscar identificar les percepcions al respecte de l’ocupació de TIC, descriure les pràctiques pedagúgiques intervingudes per TIC i definir el perfil dels innovadors en els programes de postgrau participants. A partir d’identificar a 10 innovadors seleccionats pels maestrantes, es van determinar el tipus de recursos i estratègies empleats, les postures d’aquests innovadors en relació amb la incorporació de les TIC a la praxi, els tipus d’innovació educativa que emergeixen de la pràctica i seus nivells d’apropiació de TIC. La semblança del perfil de l’innovador que empra les TIC, revela que són propers als seus estudiants, compromesos amb el seu quefer, grans motivadors i comunicadors que propicien l’autonomia i en raó a aixú escullen els recursos i eines TIC. Es detecten algunes discrepàncies en l’ocupació que fan de les TIC i la importància que els assignen, originats en la unitat a la qual es troben vinculats i la seva formació de base. Finalment es defineixen tres dimensions que idealment han d’exhibir els professors que apalanquen la IE i on s’inclou l’ús de TIC: social, docència i innovació. Basats en aquestes dimensions s’estableix una relació entre les competències docents, digitals i les qualitats del professor que es catalogui com a innovador.Resum:El present estudi s’ocupa de caracteritzar les pràctiques innovadores amb mediació de TIC a l’una de definir el perfil d’aquests subjectes que es qualifiquen com innovadors en el nivell de postgraus. Emmarcat com un estudi de cas, es desenvolupa a la Universitat de la Sabana localitzada a Colòmbia, al municipi de Chía, Departament de Cundinamarca. La població va incloure sis programes de mestratge amb els seus professors i estudiants, circumscrits a dues unitats que desenvolupen programes vinculats a l’àrea d’educació, pedagogia i TIC. Entre els propòsits, es va buscar identificar les percepcions a l’respecte de l’ús de TIC, descriure les pràctiques pedagògiques intervingudes per TIC i definir el perfil dels innovadors en els programes de postgrau participants. A partir d’identificar a 10 innovadors seleccionats pels maestrantes, es van determinar el tipus de recursos i estratègies empleats, les postures d’aquests innovadors en relació amb la incorporació de les TIC a la praxi, els tipus d’innovació educativa que emergeixen de la pràctica i seus nivells d’apropiació de TIC. La semblança de l’perfil de l’innovador que empra les TIC, revela que són propers als seus estudiants, compromesos amb el seu quefer, grans motivadors i comunicadors que propicien l’autonomia i en raó a això escullen els recursos i eines TIC. Es detecten algunes discrepàncies en l’ocupació que fan de les TIC i la importància que els assignen, originats en la unitat a la qual es troben vinculats i la seva formació de base. Finalment es defineixen tres dimensions que idealment han d’exhibir els professors que apalanquen la IE i on s’inclou l’ús de TIC: social, docència i innovació. Basats en aquestes dimensions s’estableix una relació entre les competències docents, digitals i les qualitats de l’professor que es catalogui com a innovador.Resum:El següent estudi vol caracteritzar les pràctiques innovadores que utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació alhora que defineixen el perfil de l’assignatura que es considera innovadora entre els postgraus. Emmarcat com a cas d’estudi, té lloc a la Universitat de la Sabana, a Chía, Colòmbia. La mostra de població per a aquesta investigació va incloure sis programes de màster amb els seus professors i estudiants, circumscrits a dues unitats que desenvolupen programes d’educació, pedagogia i TIC. Entre molts propòsits, calia identificar totes les percepcions sobre l’ús de les TIC, descriure les pràctiques pedagògiques que promouen i definir els perfils innovadors dels professors del programa de postgrau. Un cop identificats 10 candidats amb un perfil innovador, es va poder determinar diversos elements: l’ús de recursos i estratègies, la postura d’aquests personatges relacionats amb la incorporació de les TIC a la seva praxi, el tipus d’innovació que proposen durant la seva pràctica i el nivell de apropiació de les diferents eines. La naturalesa dels professors de perfil innovador que utilitzen les TIC demostra que poden estar a prop dels seus estudiants, compromesos amb les seves tasques, grans motivadors i persones comunicatives autònomes que entenen el poder de les TIC i els seus recursos. A més, es constata que els diferents usos, contradiccions, debats i mètodes avançats per implementar les TIC, depenen de les diverses disciplines i departaments als quals pertanyen. Finalment, s’entén que els professors que es vulguin considerar innovadors i usuaris de les TIC han de presentar tres dimensions: social, docent i innovadora. A partir d’aquestes dimensions es pot establir una relació entre les habilitats docents, les habilitats digitals i les característiques que fan que el professor sigui innovador.Llengua:CastellàCol·lecció: Departament de Pedagogia AplicadaDocument:Tesi doctoral; TEXTMatèria: Innovació educativa ;
innovació educativa ;
Educació innovadora ;
Tecnologíes educatives ;
tecnologies educativa ;
Tecnologies educatives ;
Educació superior ;
Educació superior ;
Educació superior ;
Ciències SocialsISBN:9788449093036Publicació original

Caracterització de les pràctiques innovadores intervingudes per tic de professorat de postgrau:
× +info?
%d bloggers like this: