Busquem responsable per al Departament TIC – Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa


Busquem responsable per al Departament TIC de la Fundació

REQUISITS:

 • Títol universitari de grau mig o superior en tecnologies de la informació o titulació equivalent.
 • Experiència acreditada mínima de 5 anys en el sector TIC.
 • Experiència acreditada mínima de 3 anys com a responsable o com a gestor de processos TIC.

FUNCIONS:

 • Liderar la definició i execució del Pla Estratègic de la Informació i Comunicació. Assegurar el compliment dels objectius estratègics que són de la seva responsabilitat.
 • Establir les polítiques TIC a curt i mig termini en funció de la missió i objecitus de l’organització.
 • Detectar les oportunitats que poden aportar a la FHOCG l’aplicació de les tecnologies de la informació.
 • Planificar l’evolució de la infraestructura tecnològica de la Fundació.
 • Elaborar la proposta de pressupost del Departament TIC i col·laborar en la definició de la proposta d’inversions TIC de tota la Fundació.
 • Definir l’organització del Departament en Tecnologies de la Informació i les seves relacions, així com les polítiques i els procediments necessaris per assegurar la qualitat dels serveis que es presten.
 • Liderar l’equip al seu càrrec, gestionar expectatives i conflictes mantenint la cohesió interna.
 • Participar en la selecció i promoció de personal del Departament TIC.
 • Elaborar quadres de comandament pel seguiment de les funcions TIC.
 • Gestionar projectes tecnològics.

TAMBÉ ES VALORARÀ:

 • Formació a nivell de màster o postgrau en direcció o estratègia TIC.
 • Experiència acreditada mínima de 3 anys en la gestió de projectes tecnològics i direcció o gestió de persones.
 • Experiència acreditada en l’entorn sanitari.

PERFIL COMPETENCIAL:

 • Capacitat de compromís amb la institució i amb les tasques a desenvolupar, efectivitat, eficiència i voluntat de millora.
 • Capacitat per a la presa de decisions.
 • Facilitat per la interlocució a nivell directiu.
 • Capacitat per la gestió d’un equip entre 8 i 10 professionals.
 • Orientació a client i a les seves necessitats.
 • Facilitat per comunicar temes tecnològics amb claredat i concisió a usuaris de les TIC.
 • Posseir aptituds per a la negociació.
 • Posseir dots de lideratge per a la gestió de l’equip de professionals, amb capacitats per la delegació de tasques.
 • Inquietud personal per mantenir-se al dia en l’evolució general de les TIC.
 • Flexibilitat i adaptació als canvis.

S’OFEREIX:

 • Relació contractual: contracte indefinit a jornada completa amb un període de prova d’un mes.
 • Incorporació immediata un cop superat el període de selecció.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.
 • Desenvolupar una feina en un entorn privilegiat.

CANDIDATS/TES INTERESSATS/ADES:

 • Carta de presentació exposant les motivacions per presentar-se a la convocatòria.
 • Enviar CV actualitzat amb les característiques següents:
  • Nom i cognoms, data i lloc de naixement, lloc de residència i telèfons i correu electrònic
  • Mèrits acadèmics
  • Mèrits professionals
  • Mèrits de gestió de projectes TIC a nivell de formació relacionada en aquest aspecte i  data d’assoliment així com l’experiència en direcció i gestió.
 • Enviar-ho a través de la borsa de treball dela Fundació abans del 15 de gener de 2022, amb el codi de selecció: Ref. 01RESTIC/2022.Publicació original

Busquem responsable per al Departament TIC – Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
× +info?
%d bloggers like this: