Batxillerat Tecnològic – Col·legi Cultural [Badalona]


Amb el Batxillerat Tecnològic els alumnes poden aprofundir en matèries com ara Física, Tecnologia Industrial, Dibuix Tècnic, etc. Això els permet veure com la tecnologia ha anat evolucionat a mesura que les necessitats de la societat han anat canviant i com aquesta s’ha adaptat a les noves tecnologies. Els alumnes hauran de cursar un conjunt de matèries comunes i un conjunt de matèries específiques.

Durant el curs es duen a terme diverses activitats i sortides que permeten que els alumnes aprenguin en un ambient més distés. Totes les activitats són proposades i avalades pel Departament de Ciències i Tecnologia.

Un cop els alumnes acabin el Batxillerat poden optar a fer les Proves d’Accés a la Universitat per accedir a algun grau relacionat amb la família o bé un Cicle Formatiu de Grau Superior.Publicació original

Batxillerat Tecnològic – Col·legi Cultural [Badalona]
× +info?
%d bloggers like this: