Normativa

NORMATIVA GENERAL Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament

L’Ajuntament de Manresa reprèn la campanya ‘Pisos plens, barris vius’ per mobilitzar habitatge de petits tenidors cap al mercat de lloguer

L’Ajuntament de Manresa reprèn la campanya ‘Pisos plens, barris vius’ per mobilitzar habitatge de petits tenidors cap al mercat de lloguer

La regidoria d’Habitatge recorda que hi ha diferents ajudes i subvencions adreçades a petits propietaris per llogar els pisos amb garanties i per fer reformes als habitatges, entre altres. Amb l’objectiu de fomentar l’accés a l’habitatge i estimular el mercat

× +info?