Apunts tema -6 filosofia EART VIC, són de filo – Tic i Educació – UVic


TEMA – 6

HUME IL‘EMPIRICISME

obra: Dàvid Hume (1711 1776) escrivia a anglès. Tractat sobre la naturalesaalesa

humana (1739 1740). Resum de l’ “Tractat” escrit jo publicat per Hume (1740). Assaig

sobre els principis de la moral (1751). Investigació sobre l’enteniment humà (1758)

Història d’Anglaterra (1754 – 1762) …

Pensament:

El projecte de Hume: anàlisi de la ment humana

a. Hume hereta de Descartes la tesi segons la quin totes el veritats empíriques

són dubtables. Ara poc Hume sosté que el veritats empíriques són el úniques

que hola ha. que l’experiència i la npicant única Font d’informació, de

coneixement. (Tdefinitòria de l’anomenat “empirisme”). I d’acord amb el que

s’acaba de a tu, Hume sosté que no hola ha veritats absolutament segures (a

diferència de Descartes jo els racionalistes). Hume no és cansat d’insistir-hi: a

empírica conseqüent només remei que ser un escèptic (escepticisme: no hola

ha veritats segures).

b. Per tant, no olla tractar-se de construir els edificis de l’ saber sobre el veritats

absolutament segures (com pretenia Descartes), perquè de veritats segures no

n’hi ha, sinó de la molt més Modest tasca de fer 1 anàlisi descriptiva de la

ment humana: 1 anàlisi orientada a mostrar que no hola ha ni hola olla haver

veritats segures. Aqoest i el projecte de Hume (el pensament de Hume

significa això),

c. Hume distingeix en la ment humana NOSALTRES continguts (allò que hola ha dins la ment

humana), unes operacions (allò que la ment humana fa amb els continguts que

té), jo unes facultats (gràcies a el quals la ment humana fa el que fa sócb els

continguts que té).

d. Pel que fa els continguts, que Hume anomena “encèsrcepcions des de ment ”, Hume

els Rànquing segons Des de criteris. 1. Segons el el vostre dur de força O viu O

intensitat, Hume distingeix entre “Impressions” O “sensacions” (duna banda) jo

“idees” (a l’altre prohibiciódóna). El impressions són el que resultat del nostre tracte

amb el coses jo són més intens que el idees, el idees són pàl·lides còpies

de les impressions. Les idees es generen a partir de les impressions.

Impressió: la d’una poma mentre me l’estic menjant

Idea: quan recordo o imagino que m’estic menjant la poma

2. Segons el el vostre grau de complexitat, Hume distingeix entre percepcions

(impressions O idees) “simple” (unitats minimes de percepció) jo “Complexos”

(compostes e simples). Exemple de percepció simple: la percepció (impressió o

idea) de l’ color (O de l’ ratxa, O de l’olor O de l’ tacte,…) Observacions: 1. A la ment

humana no hola hauria idees de gorra tipus i a imprimació lloc no hola hagués

impressions; per tant: no hi ha “idees innates”: la ment humana, abans de rebre

impressions, és completament buida (com un foli blanc) 2. Les impressions són

anteriors a el idees pel que fa a la seva primera aparició; ara poc: el idees a

amb generades jo regals a dins la ment humana poden generar impressions;

per exemple: la idea d’una poma pot generar en mi la impressió de gana.

e. Pel que fa el operacionsnosaltres de la ment humana, Hume a distingeix unes

quantes. en imprimació lloc, l’acte de rebre impressions O sensacions, que Hume

1Publicació original

Apunts tema -6 filosofia EART VIC, són de filo – Tic i Educació – UVic
× +info?
%d bloggers like this: