CONSELL DE GOVERN: APROVATS ELS AJUTS PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR ADAPTAT PER AL CURS 2020-2021

S’hi destinarà una quantia màxima de 700.000 €
Es preveu arribar a 300 alumnes de diferents entitats

El Consell de Govern ha aprovat avui el finançament del transport escolar adaptat per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, per al curs escolar 2020-2021, amb una quantia màxima de 700.000 €. La quantia s’ha incrementat amb relació al curs anterior, per atendre el cost real de les despeses generades pel servei de transport escolar adaptat i l’afectació per la situació de la pandèmia deguda a la COVID-19.

Poden sol·licitar els ajuts les entitats sense ànim de lucre que gestionen centres d’educació especial privats sostinguts amb fons públics per a alumnat amb necessitats educatives especials, en règim de concert o col·laboració amb l’administració pública competent, que ofereixen un servei de transport adaptat des del domicili al centre que correspongui i viceversa, amb la finalitat de promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat funcional perquè puguin desenvolupar una vida independent i, en conseqüència, gaudir dels mateixos drets que la resta de ciutadans.

Està previst que diferents entitats puguin rebre els ajuts econòmics i que aproximadament 300 alumnes amb necessitats educatives especials en puguin ser beneficiaris.Publicació original

APROVATS ELS AJUTS PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR ADAPTAT PER AL CURS 2020-2021
%d bloggers like this: