Anpe exigeix una reducció de ràtios i la dotació de professorat suficient


ANPE EXIGEIX UNA REDUCCIÓ DE RÀTIOS I LA DOTACIÓ DE PROFESSORAT SUFICIENT

Pendents de l’aprovació definitiva de les mesures proposades pel Ministeri, ANPE aposta per mantenir les ràtios, desdoblaments i el professorat contractat per a assegurar la presencialitat en tots els ensenyaments.

D’altra banda, els efectes de la pandèmia han generat uns dèficits d’aprenentatge importants, a conseqüència de la reconversió del professorat especialista i de suport en tutor, potenciat també pels criteris de promoció i titulació del Govern, que permeten passar de curs i titular amb matèries suspeses.

Els efectes de l’epidèmia en el desenvolupament de l’activitat acadèmica es continuaran sentint en els pròxims cursos. Per aquest motiu, des del sindicat, pensam que la bretxa educativa i l’esgotament del professorat, ha de recuperar-se amb més docents i amb una reducció lectiva, que permeti recobrar el “deute formatiu” sofert en els nostres alumnes.

Cal recordar que solament s’ha previst la vacunació anticipada del professorat com a mesura única (oblidant alguns ensenyaments), sent els alumnes el grup més nombrós, el qual no estarà vacunat per a l’inici del pròxim curs. Per això, es fa necessari continuar amb els criteris sanitaris mantinguts fins ara, alhora que es garanteixin els criteris educatius. Recuperar la presencialitat, mantenir els desdoblaments i assegurar les ràtios baixes, evitaria les desigualtats que s’han produït durant aquest curs i compensaria els dèficits d’aprenentatge acumulats amb un ensenyament més individualitzat.

Finalment, des d’ANPE tornem a reivindicar recursos econòmics suficients per a cobrir les substitucions (que han funcionat molt bé), la figura de la infermera escolar en els centres educatius i prestigiar l’ensenyament balear reconeixent la insularitat.Publicació original

Anpe exigeix una reducció de ràtios i la dotació de professorat suficient
× +info?
%d bloggers like this: