Altres mètodes d’autenticació — Serveis TIC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya


Altres mètodes d’autenticació

A més a més de les credencials habituals (usuari/contrasenya) les persones amb vinculació activa a la UPC poden fer ús de certificats electrònics per accedir a les aplicacions.

Algunes aplicacions també permeten que ciutadans (com ara antics estudiants, altres comunitats universitàries, empleats d’empreses col·laboradores, etc.) puguin autenticar-se amb els mètodes permesos per l’administració pública.

Estudiants, PDI o PAS amb vinculació activa a la UPC

  • CertificatDigital Estudiants, PDI El NO amb certificat digital (TCATP, FNMT, DNIe)

    Els estudiants, PDI i PAS amb vinculació activa poden utilitzar un certificat digital per autenticar-se.

    Aquest certificat ha d’estar instal·lat prèviament al navegador i en polsar aquesta opció seleccionar el certificat correcte (pot ser que al navegador hi hagin més certificats).

Sense vinculació activa a la UPCPublicació original

Altres mètodes d’autenticació — Serveis TIC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya
× +info?
%d bloggers like this: