Acaben els treballs de retirada de canyes i millora de la vegetació de ribera a la zona dels Panyos


L’actuació, valorada en 33.225 euros, forma part dels treballs subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el marc del conveni fluvial recentment aprovat entre l’Ajuntament de Manresa i l’administració hidràulica.

imatge

Aquesta setmana han acabat els treballs de millora de la vegetació de ribera al marge esquerre del riu entre el Pont Nou i el pont del Congost, que han consistit en la retirada d’espècies al·lòctones com la canya i les acàcies, l’eliminació de les seves arrels i la plantació de plançons d’arbres i arbustos de ribera autòctons: salze blanc (salix alba), freixe de fulla petita (fraxinus angustifolia), sanguinyol (cornus sanguinea), gatell (salix atrocinerea), sarga (salix elaegnos), saulic (salix purpurea), marfil (viburnum tinus), àlber (gent blanca), or (prunus spinosai tamarind (tamarix africana). En total, s’han retirat 1.200 metres quadrats de canya i s’han eliminat una trentena de falses acàcies. També s’han plantat 305 arbres.

L’actuació ha comptat amb la col·laboració dels alumnes de l’escola FEDAC Manresa, que dins del treball que estan realitzant sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), han volgut sumar-se a l’acció de millora del curs fluvial al seu pas per Manresa. Dimarts 14 de desembre, deu grups d’aquesta escola (un total de 300 alumnes) van participar en la plantació d’arbres i arbustos de ribera i van assistir a una xerrada sobre la importància de la millora ecològica del riu, tant per l’ecosistema com per als habitants de la ciutat.  La setmana abans, part d’aquests escolars havien assistit a un taller d’anellament científic per conèixer la biodiversitat de l’entorn i la importància de la seva conservació. Amb aquest tipus d’intervencions, es busca conscienciar els més joves sobre la importància de tenir cura del medi ambient i la biodiversitat, i es fa a través de la vivència experiencial en el propi entorn.

El bosc de ribera té una gran importància com a refugi d’animals i plantes, com a corredor ecològic, com a filtre de contaminants de l’aigua, com a regulador de temperatura i com a estabilitzador de marges i esmorteïdor de l’efecte de les riuades.

Aquesta actuació forma part d’un conjunt d’accions pactades amb l’Agència Catalana de l’Aigua de millora de l’estat de conservació i increment de la biodiversitat, eliminació dels impactes sobre la massa d’aigua, la millora de la connectivitat ecològica del riu i la proposta d’activitats de difusió i educació ambiental.

Documents relacionats

  • imatge

Publicació original

Acaben els treballs de retirada de canyes i millora de la vegetació de ribera a la zona dels Panyos
Etiquetat a:                                        
%d bloggers like this: