46 iniciatives ciutadanes barcelonines en defensa dels drets digitals


46 iniciatives ciutadanes barcelonines en defensa dels drets digitals

Col·lectiu
Segons l’ONU, els mateixos drets que els ciutadans tenim en el món físic com ara la privacitat, l’accés a la informació o la llibertat d’expressió haurien de estar protegits també a Internet.  Font: Markus Spiske (Pexels)

Segons l’ONU, els mateixos drets que els ciutadans tenim en el món físic com ara la privacitat, l’accés a la informació o la llibertat d’expressió haurien de estar protegits també a Internet. Font: Markus Spiske (Pexels)

46 iniciatives ciutadanes barcelonines en defensa dels drets digitals

Col·lectiu

Represa:

L’Ajuntament de Barcelona, Xnet i el Grup Ciutadà de Polítiques Digitals de Barcelona han elaborat un mapatge d’aquest ecosistema.Publicació original

46 iniciatives ciutadanes barcelonines en defensa dels drets digitals
× +info?
%d bloggers like this: