Es valoraran els projectes específics per a la creació de centres de coneixement i excel·lència en les matèries TIC seleccionades com a àrees d’especialització del sector TIC valencià. En la mesura que siga possible, estos centres partiran de la base de les infraestructures ja existents i es potenciarà la integració de recursos complementaris o la instrumentació de projectes distribuïts o en xarxa.

A fi d’optimitzar l’ús de recursos i de maximitzar l’impacte en l’economia valenciana, es durà a terme una avaluació del conjunt productiu de les TIC a la Comunitat i es prioritzaran les actuacions. Per a això, es tindrà en compte no sols la situació inicial del sector TIC sinó també quins subsectors podrien ser els motors de la innovació en els pròxims anys.Publicació original

40. Posada en marxa d’iniciatives específiques per a la creació de centres d’excel·lència en I+D en matèria TIC
× +info?
%d bloggers like this: